ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
23.02.2021 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕТІС" 30 березня 2021 року Документ PDF ЕЦП
29.03.2021 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Документ PDF ЕЦП
30.03.2021 ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС» Документ PDF ЕЦП
31.03.2021 Особлива інформація емітента відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - від 30.03.2021р Документ PDF ЕЦП
31.03.2021 Особлива інформація емітента відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - від 30.03.2021р у машиночитальному форматі Файл XML ЕЦП
31.03.2021 Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Файл ZIP