ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25.02.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕТІС"
02 квітня 2020 року
Документ PDF ЕЦП
10.03.2020 Повідомлення про зміну складу посадових осіб ПрАТ “ТЕТІС” від 10.03.2020р. Документ PDF ЕЦП
01.04.2020 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Документ PDF ЕЦП
02.04.2020 ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІС» - 02.04.2020р. Документ PDF ЕЦП
02.04.2020 Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 02.04.2020р. Документ PDF ЕЦП
02.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - ПрАТ “ТЕТІС” від 02.04.2020р. Документ PDF ЕЦП
29.04.2020 Регулярна річна інформація ПрАТ "ТЕТІС" за 2019р. Документ PDF ЕЦП