ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
22.02.2019 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕТІС"
02 квітня 2019 року
Дивитись on-line Документ DOC
01.04.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Документ ODT ЕЦП
02.04.2019 Особлива інформація емітента. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Документ RTF ЕЦП
02.04.2019 ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС» від 02.04.2019 Документ DOC ЕЦП
02.04.2019 Протокол №1/19 загальних зборів акціонерів від 02.04.2019 Документ DOC ЕЦП
27.04.2019 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік Документ RTF ЕЦП