ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.


Проект рішення:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.


Проект рішення:

Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.


ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.


Проект рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

4. Затвердження висновків Ревізійної комісії.


Проект рішення:

Висновки Ревізійної комісії затвердити.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.


Прйняте Рішення:

Висновки Ревізійної комісії затвердити.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.


Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.


Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

6. Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік.


Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.


ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.


Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.


ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.


Проект рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на розвиток виробництва.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 100 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від голосуючих акцій,зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прйняте Рішення:

Сто відсотків чистого прибутку отриманого Товариством у 2017 році направити на розвиток виробництва.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

ПриватнЕ АкціонернЕ ТовариствО «ТЕТІС»


Дата складання Протоколу: 24 квітня 2018 року.


Дата проведення голосування: 24 квітня 2018 року.


Питання винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.


Проект рішення:


Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1

Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

п’ятдесят мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

675,7

2

Правочини на транзит електричної енергії

п’ять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

67,6

3

Правочини на оренду нерухомості

десять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

133,4

4

Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції

чотири мільйони гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

53,4

5

Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів

шість мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

80,0


Уповноважити директора ПрАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.

Результати голосування:

«за» — 13039 голосів або 98,54 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«проти» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій;

«утримались» — 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Прйняте Рішення:


Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

з/п

Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду

Гранична сукупна вартість правочинів

/тис.грн./

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

/тис.грн./

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/

1

Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

п’ятдесят мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

675,7

2

Правочини на транзит електричної енергії

п’ять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

67,6

3

Правочини на оренду нерухомості

десять мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

133,4

4

Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції

чотири мільйони гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

53,4

5

Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів

шість мільйонів гривень

сім мільйонів чотириста дев’яносто дві тисячі гривень

80,0

Уповноважити директора ПрАТ «ТЕТІС» Ваннікову Катерину Василівну на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду.
Голова лічильної комісії підпис Шленський О.А.Член лічильної комісії підпис Нарижна О.В.Член лічильної комісії підпис Сарма О.Д.