Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.04.2018 року, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕТІС»

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2018 року:

1). Загальна кількість акцій – 15 876 штук (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість);

2). Загальна кількість голосуючих акцій – 13 232 штук (тринадцять тисяч двісті тридцять дві).


Директор К.В.Ваннікова