ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.02.2016 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС"
22 березня 2016 року
on-line Документ ODF
28.03.2016 Баланс ПАТ "Тетіс" станом на 31.12.2015р on-line
28.03.2016 Звіт про фінансві результи діяльності товариства за 2015 рік on-line
28.03.2016 Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “ТЕТІС” 22.03.2016 року on-line Документ ODF
28.03.2016 Протокол загальних зборів акціонерів 22.03.2016 року on-line Документ ODF
28.03.2016 Звіт ревізійної комісії ПАТ “ТЕТІС” за 2015 рік on-line Документ ODF
25.04.2016 Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік on-line Документ ODF