ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.02.2015 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕТІС"
25 березня 2015 року
on-line Документ ODF
18.02.2015 Статут товариства on-line Документ ODF
18.02.2015 Положення про загальні збори on-line Документ ODF
18.02.2015 Положення про наглядову раду on-line Документ ODF
18.02.2015 Положення про виконавчий орган on-line Документ ODF
18.02.2015 Положення про ревізійну комісію on-line Документ ODF
18.02.2015 Протоколи загальних зборів товариства 2011р. on-line Документ ODF
18.02.2015 Протоколи загальних зборів товариства 2012р. on-line Документ ODF
18.02.2015 Протоколи загальних зборів товариства 2013р. on-line Документ ODF
18.02.2015 Протоколи загальних зборів товариства 2014р. on-line Документ ODF
18.02.2015 Баланс ПАТ “TETIC” станом на 31.12.2014р. on-line
30.03.2015 Звіт про фінансві результи діяльності товариства за 2014 рік on-line
30.03.2015 Свідоцтво про випуск акцій on-line
30.03.2015 Розпорядження про депонування глобального сертифікату
внаслідок дематеріалізації випуску акцій
on-line
30.03.2015 Виписка з реєстру кодів цінних паперів on-line
30.03.2015 Додаткова інформація про ПАТ "ТЕТІС" on-line Документ ODF
30.03.2015 Протокол про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів ПАТ “ТЕТІС” 25.03.2015 року
on-line Документ ODF
30.03.2015 Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “ТЕТІС” 25.03.2015 року on-line Документ ODF
30.03.2015 Звіт ревізійної комісії ПАТ “ТЕТІС” за 2014 рік on-line Документ ODF
30.04.2015 Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік on-line Документ ODF