ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
“Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”

м. Київ «19» квітня 2011 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 19 квітня 2011 року.

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 10 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів – 04209 м. Київ вул. Богатирська, буд. 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.

Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 16 акціонерів-власників голосуючих акцій та 2 представника акціонерів-власників голосуючих акцій, які в сукупності володіють 13 444 (тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосів, що становить 84,68% від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалась у відповідності з чинним законодавством, Статутом Товариства та реєстром акціонерів (власників іменних цінних паперів) Товариства, станом на 19.04.2011 року, представниками реєстратора – ТОВ «Богатир - Реєстр».

На Зборах присутні акціонери акцій та представники акціонерів які в сукупності володіють 13 444 (тринадцять тисяч чотириста сорок чотири) голосів, що становить 84,68% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Зборів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.

Реквізити Товариства:

Повне найменування Товариства – Відкрите акціонерне товариство “Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”.

Скорочене найменування Товариства – ВАТ “Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03386313.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію – Серія А00 №599126, дата проведення державної реєстрації – 27.04.1995р., номер запису – 1 069 120 0000 004737, видане Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією.

Місцезнаходження : 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1.

Адреса для поштових повідомлень: вул. Богатирська, буд. 1, м. Київ, 04655 МСП.

Тел./факс: (044) 412-82-08.

Перелік осіб, які мають право діяти від імені Товариства без доручення – Директор Товариства Ваннікова Катерина Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Загальних зборів в письмовій формі.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетнів.

ВИРІШИЛИ:

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Загальних зборів в письмовій формі.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетнів.

Голосували:

«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З третього питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З четвертого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 13 444 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 84,68% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З п’ятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 13 192 голосів, що становить 98,12 % всіх зареєстрованих голосів та 83,09 % від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 252 голосів, що становить 1,88 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З шостого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З сьомого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З восьмого питання порядку денного

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З дев’ятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З десятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З одинадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З дванадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З тринадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Повне найменування: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ»;

Скорочене найменування: ВАТ «ФАБРИКА КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03386313;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00, №599126;

Дата проведення державної реєстрації: 27.04.1995р., номер запису 1 069 120 0000 004737;

Орган, що видав свідоцтво: Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження : 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1;

Адреса для поштових повідомлень: вул. Богатирська, буд. 1, м. Київ, 04655 МСП;

Телефон:  (044) 412-82-08;

Факс: (044) 464-95-53;

Посадова особа емітента, яка має право діяти від імені емітента без доручення – Директор Ваннікова Катерина Василівна.

Вид і тип цінних паперів: акції прості іменні;

Дані Свідоцтва про реєстрацію випуску : дата реєстрації 10.07.1998 року, орган, що видав Свідоцтво – У правління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, реєстраційний номер випуску 589/10/1/98;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UА 1010761005;

Номінальна вартість акції даного випуску: 5,25 (п'ять гривень двадцять п'ять копійок);

Кількість акцій даного випуску: 15876 (п'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят шість) штук ;

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: 83349 (вісімдесят три тисячі триста сорок дев'ять) грн.

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

Скорочене найменування: НДУ;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 020227;

Дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999 р.;

Номер запису - 10741050001010655;

Орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

Телефони: (044) 377-70-16, (044) 377-72-65, факс (044) 279-12-49;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку де позитарної діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії: 19.09.2006 р. - 19.09.2016 р.

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Райффайзен банк «Аваль»;

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

Телефони контактної особи: (044) 499-15-11, головний економіст відділу по роботі з клієнтами та звітності Управління депозитарної діяльності Департаменту по роботі з мультинаціональними компаніями - Корнієнко Надія Олександрівна;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14305909;

Дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А01 № 646961 видане 27 березня 1992 року Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією, номер запису 10701050027010012;

Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку деп озитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 498040, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі: 24 11 2009 р., строк дії ліцензії: 20.10.2007 р. - 20.10.2012 р.

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З чотирнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З п’ятнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З шістнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З сімнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З вісімнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

З дев’ятнадцятого питання порядку денного :

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ:

Голосували:

«За» - 8 000 777 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих голосів та 93,48% від загальної кількості голосів акціонерів;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів.

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів __________________ Ваннікова К.В.

Секретар Загальних зборів __________________ Подік Л.В.

Назад