Затверджено Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства
Фабрика кулінарних виробів і напівфабрикатів

Протокол № 1 від “19” квітня 2011 р.


Голова Загальних зборів акціонерів

________________________________________

(підпис)

________________________________________

(П.І.Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів

________________________________________

(підпис)

________________________________________

(П.І.Б.)


М.П.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕТІС”

м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1

2011 рікНазад