Таблица1


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Протоколом № 1 Загальних зборів
акціонерів від 19 квітня 2011 року.


Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 20.04.2011 р

Номер запису 10691050009004737


С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕТІС»


/нова редакція/

ідентифікаційний код 03386313м. Київ 2011 р.


Стаття 1

Загальні положення


Стаття 2

Юридичний статус Товариства


Стаття З

Мета і предмет діяльності Товариства


Стаття 4

Акціонери Товариства


Стаття 5

Статутний капітал та Резервний капітал Товариства


Стаття 6

Майно та кошти Товариства


Стаття 7

Акції Товариства


Стаття 8

Дивіденди. Порядок розподілу прибутку Товариства


Стаття 9

Органи управління та контролю Товариства


Стаття 10

Загальні збори акціонерів Товариства


Стаття 11

Наглядова Рада Товариства


Стаття 12

Виконавчий орган Товариства


Стаття 13

Персонал Товариства

13.5. Соціальне страхування та соціальне забезпечення Персоналу проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

13.6. Питання, пов'язані з Персоналом і не вирішені в Статуті, регулюються чинним законодавством України.


Стаття 14.

Ревізійна комісія та аудит Товариства


Стаття 15

Зовнішньоекономічна діяльність Товариства


Стаття 16

Комерційна таємниця та конфіденційна інформація Товариства


Стаття 17.

Виділ та припинення Товариства


Стаття 18.

Зміни в установчих документах Товариства.

Голова Загальних зборів _____________________ Ваннікова Катерина Василівна

Назад