Публічне акціонерне товариство «ТЕТІС» згідно із рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 03 квітня 2012 року, рішенням Наглядової ради ПАТ «ТЕТІС» від 10.04.2012 року та відповідно до вимог чинного законодавства України і Статуту ПАТ «ТЕТІС», повідомляє:


1) Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на 20 квітня 2012 р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.;


2) Дата початку та закінчення виплати дивідендів за простими іменними акціями: з 25.04.2012 по 31.08.2012;


3) Загальна сума дивідендів за простими іменними акціями: загалом 3810 (три тисячі вісімсот десять) гривень 24 коп., Дивіденд, який припадає на одну просту іменну акцію складає 0,24 грн.;


4) Виплата дивідендів здійснюється за реквізитами, вказаними в заяві акціонера або готівкою через касу товариства за адресою: м.Київ, вулиця Богатирська,1

Для отримання дивідендів акціонерам – фізичним особам - необхідно мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.

Телефон для довідок: (044) 412-82-08 .Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор ПАТ «ТЕТІС» К.В.Ваннікова

Назад